אתר בליסינג - האתר המתאים לעסק שלך

הוספת סרטון בתוך עמוד

תחילה נעתיק את קוד ה-EMBEDשל הסרטון, כפי שמפורט בפרק מציאת קוד EMBEDשל סרטון  בחוברת זו.

לאחר מכן, בעמוד בו נרצה את הסרטון, ניכנס לעדכון פרטי עמוד (או יצירת עמוד חדש), ונלחץ על כפתור "מקור" באדיטור

יתגלה לעינינו קוד ה-HTMLשל הדף.

נשים את הסמן בתחילת הקוד או בסופו, ונדביק את קוד ה-EMBED  של הסרטון.

נשמור את הדף, ונראה שיש לנו את הסרטון בדף.

כעת במצב העריכה הרגיל של הדף ניתן לשנות את מיקום הסרטון כרצוננו

שלח לי דואר
למניעת ספאם נא לכתוב את המספר אפס כספרה:
כניסת לקוחות
שם סיסמה